Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

pinklagoon
5087 e5fb 500
Reposted frompixielark pixielark viaindisputabel indisputabel
If I had my life to do over again. I’d find you sooner so I could love you longer.
— (via ldr-quotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pinklagoon
2962 0ce9
Reposted from0 0 viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
pinklagoon
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
1409 78ca
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin

September 12 2017

pinklagoon
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
pinklagoon
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaalliwantisyou alliwantisyou

September 03 2017

pinklagoon
5165 8d2e
Reposted fromkarahippie karahippie viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
To jesień. Dźwięki za oknem są wyraźniejsze, o dwudziestej jest ciemno, sama bluza nie wystarcza, a mnie jest tak bezmiernie smutno. I stopy mi marzną. Herbata szybciej stygnie. Cera blednie. Wieczorne piwo na ławce mrozi w dłoń.  -m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin
She quietly expected great things to happen to her, and no doubt that’s one of the reasons why they did.
Zelda Fitzgerald
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1791 d714 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaExfeletes Exfeletes
9775 5876 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9773 2c0a 500

danger:

Los Angeles by André Josselin

Reposted fromAmericanlover Americanlover
9767 6458

serious:

my favorite

Reposted fromAmericanlover Americanlover
9761 62ed 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
You are my home, no matter where we are, it just matters that we stay together.
— (via sexual-passion-content)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
You’ve got a warm heart. You’ve got a beautiful brain.
— Medicine by Daughter (via imagination)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pinklagoon

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl