Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarcinmarcin marcinmarcin

February 22 2017

pinklagoon
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamarcinmarcin marcinmarcin
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt viaExfeletes Exfeletes
pinklagoon
0398 8b7f
pinklagoon

February 20 2017

8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamidaj midaj
pinklagoon
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
pinklagoon
6766 8281
Reposted fromgoaskalice goaskalice viavolldost volldost
pinklagoon
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viavolldost volldost
pinklagoon
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia via100suns 100suns
pinklagoon
pinklagoon
to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie
pinklagoon
9194 6341
Reposted frombabyface babyface
pinklagoon
9300 6b9f
Reposted frombabyface babyface
pinklagoon
9301 a99c
Reposted frombabyface babyface
pinklagoon
9319 bdc0
Reposted frombabyface babyface
pinklagoon
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
and you are home
pinklagoon
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarcinmarcin marcinmarcin

February 16 2017

pinklagoon
2760 aadd
Reposted fromrevalie revalie viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl