Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

9976 d832
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pinklagoon
@marcinmarcin HALOOOO OOO, ja pierdole, co trzeba mieć w głowie żeby coś takiego wysłać xDDD
pinklagoon
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
6291 4a34 500
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viabrzask brzask
2999 0a58 500

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
0932 930b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
2659 a508 500

absolution-v:

Valérie (Denis Héroux, 1969)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapiehus piehus
2630 1a9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
2240 9da5 500
5123 cb7f 500
pinklagoon
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viapiehus piehus
pinklagoon
(...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus

April 23 2017

9751 9fd0 500

365filmsbyauroranocte:

Night Tide (Curtis Harrington, 1961)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface
0876 81ae 500

radfilmstills:

Lost In Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viabrzask brzask
pinklagoon
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viabrzask brzask

safelov:

be good to people for no reason

8498 19b8 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl