Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

pinklagoon
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viaAmericanlover Americanlover

April 07 2018

pinklagoon
5628 f2c6
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
9612 f43f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Reposted fromjedyny jedyny viahelpmeimhungry helpmeimhungry

April 06 2018

pinklagoon
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
pinklagoon
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
7434 fb47
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
0391 ff8d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pinklagoon
0393 0535
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 29 2018

pinklagoon
0842 159a 500
pinklagoon
pinklagoon
2017 8067 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
8680 98da 500

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

Reposted fromLittleJack LittleJack viazwariowalam zwariowalam
pinklagoon
1925 94b3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
8843 a3ee
pinklagoon
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viababyface babyface
pinklagoon
2349 ae8e
Reposted fromsavatage savatage viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
4590 627b
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viaindisputabel indisputabel

March 25 2018

pinklagoon
 człowiek zawsze na nowo odnajduje człowieka — przez miłość. I że to jest rzecz najważniejsza i najbardziej trwała w życiu ludzkim. - T Borowski
Reposted fromalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl