Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

pinklagoon
hahahahzh
pinklagoon
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoupless soupless
pinklagoon
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalliwantisyou alliwantisyou
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

pinklagoon
0991 4d1f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajankanty jankanty
pinklagoon
pinklagoon
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover

June 07 2018

pinklagoon
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Have a feeling that people blame me for my enthusiasm.
Reposted fromCeseline Ceseline
pinklagoon
The hardest thing is to move on from something that never happened.
Hedonist Poet (via hedonistpoet)
pinklagoon
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaCeseline Ceseline

May 26 2018

pinklagoon
Fiona Pardington, Lycaeides melissa (Melissa Blue) wing scales, 2, 2016
Starkwhite Gallery
Reposted frompredictableannie predictableannie viapuszka puszka
4810 e6af 500

terminusantequem:

Emil Nolde (German, 1867-1956), Sea with red clouds and dark sailing boats, c.1935-40. Watercolour on Japan paper, 31.1 × 44.6 cm

Reposted fromkimik kimik viapuszka puszka
pinklagoon
pinklagoon
4992 f285 500
Reposted fromtichga tichga viaertai666 ertai666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl